Tag Archives: Bathtub Refinishing Westchester NY

Reasons for Why You Should consider BathTub Refinishing

S2tIUkNIV2xBaFoyV1JqN21DQWVRa0tKcEtrSnR2ay9jYyswSzJjMGxOZjcxRVBhUThYc2VnQ1BUT0RrbjBwY0dUQzRpWGhtTjJmSTQvZ0RkTlhDT051cjZ0MlZJbE9DcVk2UVZzN0o2eStnTEIyeHcvZHdIWjJnWmlrYzVCUmRtSUZ1WjUyRU5paUhrcWZNVjZDODFCMHpiaHYra25jQ3pkYVBqWmVTaWQydW5LNXNHSUtYV2p4TlNhL2l2U3NlUlFxU2NmeG9zTlhEVHk0NUZoZlBQdXhXNVBaWDY3N090bmk4NG95NzhQNXNRY1NkSWhEbjVUYVZsRTBEQzNqNy92bUcxUmRIOFVUdU0xdU5XMzFOOUhmV210ZTc1L3pDeVhjYUVkQUVFcWFkOVBIUktrZE1sQzUzaU4wdVdBR21oc1hxRlBZakdMTE91dXpXVHlCME1uMlVsVzNMYXdERWwrOGlOUEVZUGNUaDV6dDUvT0tPZWRNMUEvaEowNjNsUC9qaVlTS0ZsSXVZaVdPMmltRE5mbTNzbWZoWDBlT0ZFcTdFVW1FSk1CU1hiUW5hQmZDY0FBZ1lseU40N3h0Y2pocXJxUlh4NUZzQzRuM3huczVTeWhYeEQ5QUFJNWNWRzAzU2ExYW03MzQ5NDM0cml3YWprZmFDNmdTRnJhaEswa05jSjhsT0IvM2ZQZ2laQVl4dEQ0SnNvSjJpWUU0VHp6UXI2T3BrMHR1WnhzanpDK29SNFlzZFlHcGwzNXZ2eTBIODRrcGJUUEhyclZjK1Vsa3dhR0sxWk92aHRJTHIxUHJDZitYY1R4eTVoeEx6MW1YcmpjSkVHU2N0WTVKdGZJVU9IdXMyRUJuOW84RS9ENEFtaVd4ZWIvd1J6bGtYZEl4L1NMRUdqWmovR3haSVRKMmcxT3Q1cjFPKzVoWG0yRXo4UW1IM1ZQNWhOMkxMZ2tvZURsZkh3T21QOUh5NkJDRW00U08xTVhOdExBK29RTVhzUzN2dVBpNThXaFhsRTJjQzBkdytGcE82aWtwYUFERXZQbmx4cTBuTWlPZGN4YWt2Z2h2R01LMW56cGdMWDRUa2Q4Q3RwRnNlVmNNS09xQVZ4dFNYNHFUYzVUTHkvT0NkTGdkdFczVlBQbURvYVFiM3B0MU9qOEs5N05JYitVSmhGd1ZoM2pqdWdhbUhQSStvTFlhR3RqZWdkUEhuZjJMOHNPMndlUThYM01QVytsN04wbGh5YlFDbGV0VStINU9ZSVdkNnRkYTBEWklQS1dyS1owSitHZUE3ZElrb0ptNUx3RUZlOEFWNzdnTFBWb29xNnlTRWk5YXBPekVJNkZKbWhWUlhTSGxQandBeXMwZVI0ZGJUNVNCZVFDcVFBd1hiMVBza2wzQnQwQTZZaWYyQ3R6Tit4WFFSWEtsL3pKK29JcHJBUUg4L2ZVSEc4OWtBWmJnb1lXKzJDa0xSSzM3TmVJRXBkQkRqMXVudlY0YjZvRitUdGEvdE41dnY3VnQ0S1NoTXRsRzRsb25nL3hHT29aTDh4UjVwbWlDYWdYcHBoRnZjWGdEbVpHZmlMS3YyTXViUEFsVzBFa3VFakVHcFJYaDQwa2lkamxxalYzM201YjhyNEdZSVFScHRaUyt5NGVieXZFVnVlUjAyTDJLNUN5Q3YwMXB2ekVsZUtzQlVhTTN5VkpkNUJWTmRFcFFyeWpZUXhEMElDT1I2Y0Y3WG5aeWRIbTZiTU9SMjI1RUc1enVKVkZTR1dleENWMDVOb0VpNThYZmhwWmVOK2NhZSt4ellkS0Y4QjJnVkE5NnRxbkNFNXo3ZFBRNW9RL29mTXBodytvM3BGblp4eHBDT2JROUdhdFE0VXNYU1hkcG9KMHI0aFAwblFYeklpdXdteVJFbnVsRlJGMmsxZllSM0FLamhRTUZleFZ5ZUwyZnpkMUZhL1VGT3dPMXhsZWhxMmEycnpoOUlIL3NmR24vTWJZUVJQVXcxRW56cEpxcnRVV0ppY3VvZkVMZHNOdGxGaGVLaXlqeVNEK2ZaUjJZc21GYW9CYnk0THV4UWw3VUxINWllVG1kd2I3cmFuaTJOclpiZStMUzFQVGFZTGFWR3FrNjZjTTJScWZ1RjRGUmZDYkIrUUVsM0g3OWhzRFFFem9MUTFKK1hsa3FaRmpwNFQzNU5mY2ExeE54RGtFMzRHY1RTM2ljZkpvVUpwMTAwYnVpTTh0Y1FMdVJ4TzJNSXdFWE5qR1pjYnY5ZU1mTkZTbjNKTCtaWlAvd3dZTDMzc2JIOEFsdk9lS3pmV0RFMUh5Yk1ycnFSbkwwSnYwVGxVVDlvUnJacUJvK05sZHdFS21MekMwUVdvdzZRTUloMGRqRWdPZDR4NVVIbEl2TFhUQmVHdFN3WDV6T3BKZmtJN2QrSHNiZDA2RmlXWENQN29oSDN4RlA0REhxSGJQZnd5M0Rndm1uV2xiNCtjOW5YOXV0RkFiVnR6QytKeGFFQlVCZk5VSTE5blFuMGJkQmdKZEFydy81MzdqbE94alhhdE9WYUt1bHhJT0VwNXVYL0lFeURzcGtlTFExcm9SMUhYOVdiYy9aZjVoWEJjU3NTREpMQnYvakw4RjRrSWpFLzhycFVGRWgreGRaNllSUnB4aGFvaE9UcTB6MGN0MjFwb0tJNWx2Tmc1aTZ6TVU0K2YvSG5IWHZVUU5COGtNUWwwdStHeFU4cDdvVjNDUS9PTjF2ZEptdkZVVGUvTktBb0RMTTNCYTZzWS91M3Z2VGRiZG5KZ0xMd1UzaGh4aFNVY2xkQWRHR0YzM2J2dzNQTG50UDBpTnIyT0gveWQrVUhGbkJIOE0reU9IenJEdXU2eFJZM0VUT25XRHF0OFRLNW5DNkJOTGNJUU42M2w0eVpaOG5DWmx0QnlzYnU1UHI5cTN3TnVNMnkvVUpUUXVlbzQ1c1F4cDFsSlp2TWVINm9leVo4Uk1WTlk1cU9vSzVLZ2dkai9nQ1QwYlVkSk5LcTlDTEx6NHk2NVZWSEV0K3NqSU1EZ0U5SHE4MDZVWVh0MS9rR3lQOUlXSzlXSy95QzN5NEs1Y3VDdGNsT3E2TC9SUUQ4a2xBaUNCYk92eks1d29SMGJvbVF5N0JPOGs2aHoyZWUvK1hYQXQvbHNBSTRySWZpUGJsRUkySm9MamFYQmpSQ1BPOHJTMEhNTU5lL3BRVnpUWCtMZ0pCdXpoKzYyZzJmOVNCNC92Q3NvQ3ZNSTFQZGg5SnE0TVp5K1l1TWFnU3ltdGd5amlRQloyVmw2aUFMRmQ4OHZKNHg3dWNWMnUyS1RUc0tKd3JXU05VOHZzRU9jZHdHVFFHelRWMHRMeVBvd1FlL01RTzV3bkFEUVprb2VpQkJWS0NZUzJJQTJDWDJHMm5KU01CcnRwWUNNZm5LNDBocFF3eE95VGVRN1E2NmlMZTcxaTZVZU01UmZNcmpFWGc9

 

Helpful Tips for Cleaning Your Bathtub

QlZETzBGNXBqcVlZS0NQSzIyUlFZekduSDlMRkRrN21nckxpczNDai9SMmFCUWQwMjZac2VoeUo5ZktjNHp1ZVlzRDNoWGp5emhTS3lCUS9NTVVOdGpRWTlVOFZMSXFiRFRKdnNva3R0Skt3SGZQc1FaWDJ6RkVlNGZ6NXd2S20vdTUrdmJ6TG5OL2NTcjU2UHdHeE5Md0hnUmhpRXlUekFOZlNNTzRWWTVTRis4dVlXWnpUd0wrcVQwTVlpWU9XSTZkdGpoRWYrMkQrZ3BoZ0orUG16QjZRNCtwRncwVVJieGxjMDhkUVErRzVCS1lpakh3bHk0ajh3OElqSFZGM2xHeU1URHcyMlNPSVg3Tys3SngyaCtIMUhyK1dJU050VzRBaG8wWWdxNUx3NmdQWGh4NHdWdVpFSnRvMWVSQWlqSU12OUg5RnJSY0RXVlRZUWRtV0tiOWcwaTU3SG9uSS9YNTg4UDhjenl5UThWMWFUSkVTc0xJb0xIQUZOUkhIbWVCR1JIQTFKTGNuMG5Nbm05MGNIUGpnVGJMQ3JVckpsTk5CSlkvak1YRkdFVnFNM1A1cDB0eUcyWXFhMElHYzZwUHhrNFFLYml1TnRnZVM2SkxqbVJrTmlXVlpzYmN1RU83UlZ2VS9MK2h1anRoTnFnY28rbFU3V3B1dHl3MFlCVExaUUpPd3VWWmRpZFpvb3Vyem8zU0ZXUEJjTXpaZlk2SkNQbGhwVDVuQTdTTlVMRWpNbEpRK1NHaG5iV1AyZjVqamptVTNLZ1ZSZkM4RS8xNjEwNmo5eDlzMzlPNEIrbWhyVHhHam5ZeVBSN0YyR1JkOStWQWZReHVLRGp1RHlLY3d1d2R4Rng5V29PSG5iTy9aWUVBUmxFcnpOVG1aMFp6U25sWE1RTHhUc3QvaEpMY1kxVVNQV1lZVWV5MHZhQmVkT3dUSzVzZWZydXNpNDc3Z1cyWkV6VlFrWDJyRU55RlYzc2RKMTB4blBEbG5vNHg1V2xUcmJzQXpLbXhWSStoaFp6bk5NZXFUcVJrbVUyZ0tsZUhTS1B2U0J1cnNSUy9memtZeXJmWC8rcmlVMWFGa2NFMWN5U2UxaGEwMHc5ZjdTRTJKODVUa1BISlFMa2N1ZzNTdFNlY2pNbXBybng0cXpsY05HejNyb1dPalN5RHRPUk1vZzRrRUFDTVp3ZlFZWGladHcxaEtKUCt5eURoY29RdWpSWmNtMXB0aWhnMUhRVUU2VjFKdzlabWxTUUE5Rk5EMW5lVFJJdE1LbnhTUzhwRWRSYnhGUjBlemo0K28yZDY1UTVPRzBjTUVnSDN6OTN6cEN4Q0RJUjZ2WnN6SmRrb0RSamZCVDZOWFJ4aFBFODFrMDdpSjQyOGJzeEJpa3NxZW9NOW5uMjV6ZlQ2TDBURkZtNEJuQ3pXbDdqVDU2SVJSSHp0cngwek1DUEFZd2hmQzh1ZExWcU8wSjl5Uit1b3BoSGIrTXRWclFDNG1hUVRabHJneU9oWUhqN3JXSUh1c0Z6dWtDUzZOa3cyNUhJcHNWQTUvZ2QyZUZMQlE2NjVNTlFuSWpvU2dnN0NYM0ZRMGJtZTczczdxMFZGWGtENEU5b3VaaDBwMVBZRGZaMWdiV1ptM2Q4TjdrN0Y3NlM0OVlDOVZkYjkyaWNWREpmR3pUNzFRUG9QRk0vL1RaNmhQK3V5S2tJZ2l4ekdQeDV3MTFId2ZidytYVkNpd05NakZxSTN1Q2txWlM4blk4VStZTzBLb0RTSnBNUTJvTEVZZ0hieThLdzV6b1hyMnpINzhVSXdGejNSVE1yZEpLLzAyVmp5MXdRK3NacWN6Nzg4R3QvbHdzTXZTY1BZbVgrZlJEUnkzN1kzRTNPWWlkdC9jTEtnRnVvMmE2SUNIaHZHOUNkT3liSnZScm9KeUZuN0tMdWpRbW9pV3ExdVd4TUdVcjVmSHRiRzcvOHdlUzVMeXBodnk1eGFuWTBxQ0c3d2x2Q05rbS8zbGNHdVdpaHFKUTFlaGhxY21oSFFwZE9PTnRSNU5iek4rdFpvQWEyVmtMOWxvU1hkVWVGZC9sMVVHcDZOemlnaVltZCtGbTNHc3l1Sk0yd2sydHpVMndqZEdIYjBMSTBuWlFWK2w3U2l6UVlzcncrVUx1c1FadzdOVlZYUEtvSm1zQUhieVFnaXF6VllDaWkwc2ZKcXV6Tk5WRkRzRmgxVjFyTC9OSVdrV240VWQ2MGFNdGtUSE1pK1R3bTQ0S2hETHVGL0V4Q0crWFlTdk9wK0dES3pFdHVCMWNBN0JmS0l6MmN6akF1ZE9mTHpCamxFTHN5V3JMYXR2RndZSHN0M1NqeTFCeWdSYjBlN2cwU1VVZCs4SjhlN0xnY1B2Tk01YS9RMXZFMk5RSlcrQkRpbWVIRjRlekNZRnBVNzF0azdZVEVxSDRVMzRER1VOSjJHdk9KTjVqNWQyeEJaRTBPcmcxaUdwdkh6Z0RzL3RldktYdEdSYnBySCtEWWxwejFyaG9IenVkM0lYWnI1MTdSdEpxUlJPb2ZCVFlETmxUYzRTeXBtcnduUGk4RjRpcHdlWGY2RGVET2pVNm9xSlZSTkY4RFpMandLb1R5VSs1ZjlVc21VTVVUUUpvUmhWWnR4UG1EVDlWVXpkSjlnZzBiLzZGdHVPd2tHZEdTQ0Y5Q1FPVmxSaFAxS2U4MzFKTWhJRU05V2dtMkRUaGxRVG05VTNLcmJ3NDh2dVJoK0xxMFoxNC9jK2NRUTdnTlVkZjlpcHNZU2wzMVpkRkpQVmE2d20yTkZUYTcxMG0yTmd4NVl1TUpVdHYzNzhFWjdWVmkzR0hOWDI4SVlMRDlFckRlMStpOGxUY0pDQnBka1dtY1ViSkI3aDdFWVMvMUVwa3JpbjJtLzQ0b0RqZnpJZFMxa2VYUVBiMXdIWFJidjduZVZLWHFlNGI1Rkh4TFZPYlpnSVIwMFQyYW50eGxHV0h1QUlQWWdncHVhSTRTMkF0K1JvdXg1TW93YlVVNkZhR0RZVEpZQ3RpNEhDeHVrN1prbUkwWDFZRkh5NytzdWl1YWgx

 

Bathtub Refinishing Not a DIY Job

c2s1RlNOR0d2dmdLTnh3YUkwYkJJQW15VjNNcHloeXhGQURBZE5FVC9WYi9yZTMyYmowTkhOakNIR2tWN0pqRHJrUnZqWTk1RnNmZ3FQMjQyN1Nyc2dQVFR1T1cvZloxSGxoYnN0WkRteVdaVlhiZjdNV1VTTzVCbGhTd1Q1Mm1XclpSbjNIdWNOZTVSWDVMaStZbllSTjA0VFJwcndVenlNOE5McmgwOWs2WnB2Ujh4ZmxYME5QUWtENGk1eklMS3JaWit4dE1oVjNvU2d4YXd4Y24yWjBITkNDWTV0L3Nwc0xxQ2xKRE5EZ0MweVJud2pUeGVSYTRlRkRrbHlLY3JwNnZoMElVR0QvZXB4T1Y5VlNzL0NFaXZONEdyZW1hRWNHR3h1MW1wa0xWenU3a3JNVVFMdllxMTJVQmI4aG8ydkVIYmNpVld5M3pTRGJUelY1WWtvSEVDUXdWUXdDT1ZpU1BOMlgxNnpBeFBlNXpldHd1YitaY3c3eEdOdGVLL29mbVF0MW5uMWo4YVN2bGY1bytFNlR0U2hZSVN2NHFvUkR1T2p6THorclgzTEdUZHAxVXk2Nm1xbytITHcyS1pzVWJBMTRxZDhzUE54KzZFV29FMnZFcXRrU3hPMmVCKzBqUkpPUkxOeVZYZ29RRnlwRVQraHR0SUZJTkdqS0J5NjJHYzB1R1NRTkxBZy9oRUQ4M2NCZStzRmVicUpycFNQYTFlWHJwRXQ3bkxGTjJkMFAvL0VrcmFGb013bFNpMkt0a3FOS2ZXZXYrSTZRQlVRNld5ZjBaSEZ3TXRyWDQ4SWNuVUl6N3BwbXZUNURXWnpwVEIyNTFzWFY4QkVxOG1oYW1WUTMweml2eDluTkpHZHludm1UZXh1N0JnaDllNXFBejEvV3hVYSsrYWs2TFFMdkFjVEp5YzdVRnJMTGhnSDhBSkJ1SE1McEVYSGgzZFp4R0RsemdFNE1ubmNxa0dSM0lpSlJnM1RBUDhoNk14V2NWSExzSDY5YkZHT0hTRHNEOFpxWmIwRmlwejBHN0t4bUxqTlpQT0MybmZTcm40d0Nrd3k5ZjBEbUJwbzFjZjBNcHB0T0tFL0pWNFVYMHlBbjVwVFJZVE56WjgrNXBZVzh4NUtTak4reitFYS8zYmxUcWRDdXk2TVZUbzBYNFVIcjdJckdmUm5JVHMxdTdJQjVZd0ZrWnM3REVySDBKdzRwVml4MzlyeHFmb3dTaHdveGl1cjh4NHVhVUpWazBTb25YSVpncStmM25LZUZkbWZvTWlVNXFPK29LckZaN2FCQWxCc3RkN1ozcnlubitqL2ltRHk1ejdzb2tsMWJBd210MDgxUXJXNmVLaW84ZnUySzV3cklEWldWVUQ2R1NHKzI2ajFpOFB1TnlCZjRWZDBsUjVDbzBFdGJaVlJZV3pmUjc2MWI0ZEhGY01BQmlJNGdnS0NyaWQ0T2tuYktlQXhmWmVBPT0=

 

Bathtub Refinishing and Tile Repair Services in Westchester, NY

eTE4L1ZUdzVpMmpvVHA5WWVyZnNtTVpuU0hBWVkxMTRyZjNPekRmZUNXYjVBS21sazBHSVJJNFQvaEg0M0NpSWlxNFhScFRsSVU2UkRubGMvV2dLMkQ4RjVXTC9ScFdRSkdOYlY2VjZJYlRDL2l5QUZmL3o0Y1o3MEkvSGtRL0kvaFozL0w4Ym4vMTVSQnZUMXZsd0w0OU1OSDVUUVVMRUUwU2dYempBcFdSbk5hM3ZDV05sVGxKK0VMYmszTXkzV0g3YXdXTkZqMFpEWE1semdFeEFmVmViMGVOVHh0cGpTQlBMVlVudlcwWm5vN3g4bXJnY3ZEUnJQcUFsd3JVWlJZSzVxUlJmT0hqTUszcE1MWDN5MUx4SXFHdEorT3cwZEMveU9oZDBBb1J1Tjd1RnFVRVprdG5iRVBtY3phcHFFMm52Z2djZXJCN215eG8rcDNYRkhQVnc2dWIvdis0V3VrZXJVZUVoUnpKUU5uNUM2eFBVOEIwSFlaMS9RYUtPaWpkQW1vR00rbzk0WExqNmNlKzh2ZGwreEJKQWRjYWJpODN0clMrVGFwWmx4MUpjcVp5S3YvbDFXcHJ3bXBqdCtsUUR2V2NCUHAxY0xrMElyaWFqRFBvL3JIemNGZHlOSjJpM05UbUd4RmJlQngrb0E2dDdOWEEyTTNWYUlCYXA3TCtnRndLSERTQXRWUlFPVHZvVWY1NnhyeXlDbTNla1pHc0o2TEhTV1QwbnRJTWRta1VIbVZFTU1BRTd0Y2FDMmJTTlQ0dkxKQW9Mb0NTbFM5ajB5MzZLQ0QzNmZsZTFLQnoxZHdXS3ZEYjdESndBLzVwSll4VVR0WWVVbHE5OFprcVBJdlYvbktnU3BGazlRRjlzVmdBY1pua2dHOHNtMnVLUHNyQTdPa2hSYkErSEJxVHNodk84dTdyb1NhNXJWUThCWWZ5eUpjTDIrNWJuNnJQR3lPUnk4Sjcwa1VOV3AxWGo2NnlwSmN5UTRQbmRTM3B5YkxlemQrYUc2NEdpREczU3lpWmh0NWFqWFFsUXJ0Qkw5WUE1QUNtck1rZUFNNVVaeGZWb1I5eDk2NjVGL0VXYWVVdHMyNlUya0d5ZEMrS1JRY3NwY05Kd3o5S2NTUVh6OWZjVHgvV2tGNDlxV3NtZi82UnhqdGYvdk9NM2plQUo3dlk1M1lwamxVTDBPK1p0VWhPSUw0a0dSOTk1N2R2dzlOWi9pQVRpekpMeVMrUzFsT0xNbDVKYy9yaFhPNWJmTG9Db25pVjFic1hXaE54N3hkemo0QWZ6V2tRb1RobW1rQjJuSjhjSk1IWmJPKzRUQVdtWi9NcDk3NnlwYzM2R1Y2Tmw5eDN5aTRnWlJtL0w3dHZ5WU5ZODZ6c0VUaGozM2FUWE5ncTg1RXJyU1NrRGxKT1ZISkN0eC93SWJLNk9GTE5IQWh5R0JxcXdkcE9HTTFlRWhsUUpXR0pSYlE4SmFEU1ErS0dpbTZpL0Z5SE1LTFpDYU5FaHB0K1F0WlBiWkE0cjB6dklCK0k4VVNudzBNWFlDaSt5WGI5cDcvbDNBUGNLN2lHQzhpSmRhZ3J5MExpUkR3OFd0cUU2MTRubXRud3puOUxjalBCbmxwdXBDcHBZU0x5RHF0TTUyWS90MjBHQ3NLVVMrWEV2MDlZMVVJUGJ3cmMwK1hNV25FZTNHR212N21ZZHY0d3lONk5tVzBEL2lvUlh3Zkxwa1JxZnVhc2ZQcmhJTVh4ZS83bDh1cGUyMWtvVnIxdEgwYU9kYTR0UG9jSGlNS2orNFJyOEVLOTdvdXBHQlVWYnZESGtNc3MxUnpaeXRVSWFOcXZhRlppakg1UDUwMVFQbnpFWE8rTzM3bkwvVEg4QkJGbHYvWUhocXNOUmVmYWt1NldsbkJCb0pXMlBJVlBlYkZFc2EyeFJKVkc1SzhiVVFHbXkxWUV4UnVJdnRaV1hYcWhjRGtrN3hNSmRySURndDVOTDZvMTZOSFhWQkxVT1hVK005bStReGczU2xBQjY0YVMzWmlHUTRubG53Y3BPLzd4SmZUbW5Wa0FDaG05aHRxT2Jsbm1ReVEvaHB2L2VxcytwMFBqdkQ1MWJBWm9zb1FIMjdQcEw4NVF4RHM0L1NRQUorT2lNc1NGemtiVjE0NFJNV0taUFM1OFpBOWNhZ1ZRRzliL1hnNXh3RmwwdU9ja21WV2dvbGp6TnhCU09nRVRGWUxycExXNzNyUVYvM29EdWFFZVJ0TUxsMnlRY0FnZlhVS1RPaE5OcFA2OEFhdjhvcCtTc2l2YlEwM2diYmhzRzRnMGpWOHhoVE1HQTRTd0tieDJoaGFnUTUzTUxaRTNzWmRsbTczeVhpU2p1WXZFKzM1eFhtRytCNU9LTWpXbXhaZ3pBMTRHNlgwVTdVVitIdG0xcjltZUJzRERxNUhHU1pMaGdwZS84d1RreThVNGhRUm5jdmNtR0ZMZnR2d1JiWUxIbjJQV0lqRFF4WUUwRGdyRkZUTjE1MDllQ1NoUmZnaGZlZUhqaDVadis2aHF3ckZzdzNWUmpubXZ5MWRyVXUvVEhZL2F0N3l1enYvaTA4SFEybnBjbGNweHJqSlhLYnJVbXFNZk5LVXRnZDNqa2ZHWmQrWmtSVEx1WHJpMEp2TlNRWlhiRnJUQ2ZaVlVpWjRjZCs5MEZSem90eTRwNmtDRnA3ZTR3UmJ6M2lIeVlTV3BreXFnZDlXNGdKc0ZLNmZuOGNmWHBtKzUwSjl4NlRleDk4WkRWNnpCUGEwckNLaGM2ZS9ZNWcrNzNrcHVrL2Q4WHB3RHhpVTAwTXJ3REpxTmNseVVCT0lTWGhoYnNBenJFejBuOG1ReVFaWitWbUJtWi9RUFl4SnFyNnhSai9Rb1RocnNYeDN5SE90LzNvamlIcThWRnNYcXhhK1hDa0twQW5MazJFVzZraG9VTm5EVGJzeWkxYkk0bXRkUEJndFdBbHBYUEZ6YjAwQkJheHZOYUVUV0NxVW9xcmRsRXo0UHdzUzFIZWd1bytQdHFrWjJ3ZDlPWEs3SzNVT2VIQ2JUU1lwV2IzZmoxbGpGYjNPR1JGZkcydDFEbGtUOEdCNnlqY2pPaWtqbVQ5Qmd4UW5FbjdCZFUyZVQySEtJVmhKYUVULzVaNmhhaHY3OEtiY0dyTTJGMXUvZjF2SFdLMWprTUxqUnBReXFRaWJWWTl4ZVVMdzgycERVcnlmNGJjWjd5T0Fmbk1WeTRMN0w3N0xXcVU2Z0ZvWVBjYXQyRSt3PT0=

 

Bathtub Refinishing is Not a DIY Job

Nk5nby9xNWJDWEVORkxWTEcwRE5ZcWZZQmJDbFY5MGdNdzNEUTNNVTM1d0NYZDRpUVdUY2JKL25nVVl3bzh3RGxuWUFrWUJvb29tN2lPYXAzRkc4RTYrTy83MTR2SDVXeWxaazE4RlNpNEZIcG9EQWIreDVESk5oRUh2OXIwQU9WcUpjNWJ5eGtibDBqYkZWbk92ZHJtbEo1bWJmYk1Rc1RsNitqR2l6LzFPSFNMQkFDenA0c1hRQXJuaVBMMk5HK0NwbnJOMTR1aThaa1VNQW9DV3R0R1VDNm9XaE0rQmVLQ0dIMU96T0I1MEdkTDFzZ21zRGE0TUMyb0VaVU5RR2p2d2lhQWY3RVdDaG1JMm9mSzdJYkc1QWdOdWxGNlgvVWt2Tkdmbmd2a29FZEJwYW1QM0FTZWVXUW5tRXFSWFVIK3BFcGZrMkpkTXB1c3pIeWJvY2FEUUlOYTRYWXhDNEdoVHFBcFZrY2pqOG5qZXFjMWlyQXJ5dVFFcS9OZ2dYOWJvUDhCSlVBZDh5UU9Wa2R0KzZ0Qmd6UG5hWk1wZDlITEltT29sTUhQcmRnOGwwRTRSZXB3R3luS1hSRVYxQnlnT3BUVUZWOGVLV2gzNzhBaEI1YWdheE1GbFlIUlZBUjNsZkk1UVRySTVwNXRyV2JPNmZvNUp5c3poTkdIc2ZaTG55NTc4bndVZjEwYVhocmFFUysxaUgvUWVlbjFqb2tNZHlEdSt0aDc1SjlXcFA0cForQXhFWkF1MWFhYnd4U0tTUDFRN0JQUkhWNTFiU3dlcVppTEozMTJQN3dzZzlhckJyRlU5SkVXaW1ZNjdkUlQzVUk3NG5DcjBNamNzdkZWOHR2SkVoZ2xEL29YNk9PZmxTZW85KzRjRlFKcVZLZ2toQmx2NmczbU5QZW1nbk5mMW43TUFIUXNYMHhLUmlQTm1kN2hkUTR1T3M0d1RSTlBJYUN1ZkhBdDUyS1NseWo3WWJueTRMaDdvRkcxbC9ndVpldmN5Znc4K29QeWNJYStoVDFWVG5lRHU3U2NlZWUwOHpiZ1QyRlVjdmtSa2k3NGh2MHdqRFdYa093WUQxN0F2ZXFJRnRMV1J5YTNXb1Qwa0V3Zzk3ZVJPY0NabHU3cUVXenhkOFZhbkJKbWQvTlpOQ0FoZklRd1g1bDQ1N09PYmJMZENhMVdkOXVDS0tlN3hsTHhacEhJTnRYSzBMS0YrVnI3UGh6Umd2emtlRzltamQ5MTZ1dEFUcUk5c1hnUUl5SnhZUlRISjgvendoYkR0K29WYWZ4S3BtZjdTN0swaGhBYXJ3Z25PMm01U0FIUXN4NkU5MWJuL3NhUFU2SWlXM1VHRnlZYjkxQXVxU0cxSkpmYmFlcStUUnpPYWVvekNCU3lueUlqaVh1UUZHWXhMTE0yMDVoaEh0NUhBWENFOG1xYW55aGRVWmV1eEtKVkhLNldLMklEVm92MkhLdWw5c1lZSHdtMGtUTGtzbWMwMjlTb3BZaGN1NEJHb0l4VjRDNTl3UDlwWmJpY091ZURkUTJmU0pVV0QyUUUxWjJCZzhwbUxvK2ROSDlPcDlqVU9vM1l3QjlaeTkvai9qZmc0N25nVHdIUnZnak9SZnJvOTg5RWJaYzlTYkFBTTV2K2U2UlBlSFhDZHdTcmMwaEFMSUFubjlJWXgwNnNoVkJtU0pDV1Znek5VdjVRa1JLRHhRZm83SWVoa2ZJQ1JISVB4NnRvblEyb09nZm00YmdiSmYybHVEVFdvcTA0dWI0T1F4UXlFMzVNMHhmazlrMXA1REZlWDZjNEk3aCtJdm4yNlU4K1h5ZCttd1A5SHRUN1orQjZRYzJvQmhaRytmVFVHaFdzVnRCYzZxdHQxSThQOW9lbnNLdGphWmo3MjdmWjNlUzdlWkhxUWlJbjNpNGhKNHhOUHhsMXQ2R29DY0VWVS9DbTlFYnNCUkNzQzBGZFllQTJUa1V6K092QmVXQm9rMjhPcHpReUtxMFROelBvUnlDdHJhaHVNMi92cm9xejlmc01EcHgvVExuVzF6MWp3YUpUbG9oT2FEclM4bE9Ja2FQekE4R0Q0U1I5SFpGMlJ0Z25NbjRmNXFwcVdoV1NEb1VFdmorSHJLWEYyL0pTUGhqOU9INjBQSXhKMDNWZUd6b01VcHdIcUJJQmgwaUhNYnl3NEpIVkc0QkRsbDc4aGhrYTl1S2wzMnFZWUtNb1ZmMnlLR3hqYThkQUFlckE2VGZFb3hBR0FjTTJYMUcwN3ZsNi9ocWlzS2VMNysrYWZLbUJwa01uVmJ4V3c5ZHBVVlZ2YlgxUDhqVHdiVmVEQWFYejNIUnFKZzFUV3V3MkxXbTUyYmRtQjl6aDdCVnZuT0xCV1dWcytNTjg5dk9VZUFia1FSblJndldQajZWN0NNSm1QbkdKc2lWV3RCcTl1dHNORkQxMVUzM09qQzR2NDFCbjBwZzRTRjhFMTNKV3ZMZmdwSVEzd0NOQTRuek1BK1VJd2VDZ0tCQmpONUpNWC9pb0dhUzhPSVFWci94d1lKTFdVdG9SV21SSVlXZmJkN1hnaitmUUdlcERwRU5uV0luZz09