Category Archives: Bathtub refinishing

How to Fix a Chip in a Fiberglass Bathtub

bzNEd2tRME9GV2VIc2w2NEdyMENNWXpxWkxCcURLOE9RV3MyaWhGVGF1SWRmc2lZRFlWMDZyZ1ovVGV3M0w4VHFtam9lU0hUYWM5SzV2ME04TGhMSEk0eFFrbTNCM294bHh2OTRiQWprTm1CL2MybmN5aXVuVEkzajI2V0hzZkFBb3haZUc3TFFVQTRXSi91bTNhMnU2cjYxNkNJYVlnU3lvLzY3ajJYRlRKOExHcDZtcC9TdFZCK1REOXBxTHRqMmJVSFpCSDNSeFRVOTdjRUFMdzdxOUtnUEt2WTBEQUxRdEVzRDJUVnVSQjE0NmNTam5FZlBQaGpIcmJReThhTStNNGZBTUM1NHJzeEtZV2tGTFFsVEZVSmpRUERuWXYrWndMdWtSeUQ4dU1xejFvWFVrYjhXRTcrcm50TGMxcE9Sb3A5bEdvNFo5VmdVMG45Zmkra0I5ODdkVkRnNm14NkN3ZVRBTm1abUJtbmQ5UkVuZGZFcWQ4V1FDNllSS3M0RkR2d01xOVpUQ1Y1NjY2dlpKaUczWjlPaURkOGhuNE04eGhjbUpSRVNoQVd0LzJkVFdCbjcwUlZaN1dJQVVuV3lKVEhDLzNOeXBNVCtOYzRKREtGbmtyeWUxSFdwcXo3R2cxWUh5WUpnV3NCNjhLRUs0NWpMaDZZVFAwQ1hlRUR4QVhZM3MxSTFJckJVeEl4eFFsUzFITkJPeHdWQXZVRmFTdWlsTkRJVVpsaFRrYnhLQTBva0ZDTkhpbDF1TXdGdUl0cG9aV0prUWdiT3k5T0o4cjBZSHZCMUFuRnMvd2JqTDFTT0ZxQ1cvRTQyeE1McHhhSStrWTBmY0w3VmFSdmYyRGFHWk01d290S255MjZPQUtXRDZ5VHQwMjlTK2V2UnhZNnJubkpvei9ERFYxMzBUeGZVMlhNNG45M2dQZURjdTFud2JURkFVSzRTa3UyREFDZUJIZXpFNFVXRExhUkl6dlNvM2NsY0RJTTNOMnF1RGx6dGZ0R1gvRnRxRzdVVVRzWWU2YVZ4Z3BGNGJNV1IwMUVaTVUrUHFSaHJKT3hqelNlS3J0dDRTQTY5WHFNczJIV0dDdDdsSXNFL0k3emIyRkFLZmxFQ0hzRXc1Y3QxcHh0MEJISTRyZkxZV0xxQ2hReXhyaVpVYjh0a1lDOWdudVFRSm03THhrTzBiT0hTUXE1MTFHV0ZaT2NBOFpSeTltbk1WaWxacGdkbHVuZWdDMWluclVJdmNJT1A0WUNBRnhEZWJoL05KcE9JZ1BsQlk2alhLRk4yVDQwcEh4TUNqeXg0akRxamY2Q2JlTkUzWVYrdDR4V1JHT2p0eGpZd2QwZ2VPQkdtellmVmtCalAxZFZkbEtKaG9kdzI5cThGd1lKcFN6NnN3N3NtU01TNDFaK05MM3BwSkN6cVhLekd3eWNCbFlNVGtpMEQ0aFphSHhSYmMwVXB1TXM5QmNzWDJ5aHJOcklkajl4OXJaMGNHZEExdzhwaThRZHBCQlhZRXhiVFJJcXBmc2JpSTJld2RIQms4K2dCdlByRnZUTlVmcGFJdmx5R0tBaXpxeXBCUHNHUzB2b0ZuK0M4eWV4b0tDeUlmNTMyVXVhMXpMMGtUNEpXSXZ3SHlrbzJmN21Vb25VM205ZGh2aGZoV2pkSHpLTGs1bmJGTWdQZi9hVHBEOVJhMjAwMFVVUEFqRE04S1MwZGg4RzVaaEY2U1prQ2hRNjZlSGxnYmhTMHJ1VzdrQk4vd1ROMjBOYmF3cE9BTVdrNXptYmdMUWpJVXNVVVQ5QmwxRndzRGZPZkhJODlvQmFBanVBc3RCanRNMFJiOU05Y1BjeTJqcjk5bTBheHcySFJFVTllb0Vnb21aNWFvdGh0VWUyaU5ET2VKaUdtOHhDWHptN09BS0lZSDNnS255Y1dYdkFmUUE0dS84aHppYjRNeFhqSzdJbGxxMHBjaUFTVXhYdDZTZXFNWk1Rai81STV5ZFF3SGlyWEl1UlFBb2N4L3BSc1VESXBGYUdlOU5DUnhUV3BNa1QvYVlBc3ZERGU0R2dKeEZrRCtPMDdkL2VMZERqRlBKNnZWc00wMXF3emJ4ZFlHdmpoVzUxNjNDMGRXZGRKejdhMmRIK3JBSmM4ZU9XTUN2aGJoNG1lQjRsc3BZWm16SW5LRVZNRTAwT3JHNHBEc0N3VVJhV1F4R0NJS1hETlN1aGF4alphVTdXbjdmOUQzU04xZmhsa3FxUGgvcVg5c0VCN0hxV3NpTXY2MFFJbE9EZTRrcHltMDFrU216aDdMSWZaNXhzejhESXc2dWgycWF5ajVYT09uQ0cwQkliSkc1OEd1QmJuYWpLbElUQkZkZmQ4dWZBKzIxWVBSVmhRNVEwVVlWVUpuWlJDNEx4VThFaUFSL3RXODZlczZ1NUZhR2UvUDFJNHZFcjZhZG82aFo2Z1VlVmM4eG9JUk5CeCtnekZnQXZ1QkZWWWp0RzY2VzRyUHlwSlpOeTRKUmZvUHNlZU8wWVRRRkpsQnRwTkk2T3FHWGVFTWpiejd3a2VEWld3cHdJbiswSmZuSDhQNHIvR3BrVHYyNDR6UVFQcDQ4cjJ3VU1YWFh2aU9GY1FJeGdGem9nL2VsNERGVzQ5VXRFbCs2WERYK1FqK1NlaThQOFpPRFByTTdCTXptelBvUkVWQUZUK3ljNmZmKytCMVFHU3FmQ2EySG0rRGdGVHFXNlJWM1dNdGd2SGJMQ3BDZENHNzRPc1F1MVc0NTVDYkl5Vk1kTXY1V1kwTE83RUpvdkQxT1Ztc2lVTE5USFBpT3NJZitK

 

Give Your Bathtub a New Lease on Life

d2VpNU9lYUZTK2RIcWo1bnJyMHZUMkxjMldyR2QraEE4d0ltUFZnNFJNTk9qYjArNkJQMVhCNktMaTVsSys1YXNxdjBKa016MHcrYlQ1NmFFWEt1bkYvMmdNbjQzbDJDTkpYclJsNFRIMlB1bFdNaDcvY2thb2hDUkVxSVRFOFh0cmZhdUVOQUowLy9MYjlQSjhmUjZsdVd1MFF4eHIrTE9CclRBUVlJTG1wVG1iZmdJWUFLc09QMnBwUjdsWW9Ncnh2QkJOUDVlUzZnMmVOZFFNeWFYUzh0Y1RQT2tKZkp5ajNqdld0S0RoWi9FdFdWd05LNEpxMExLcUxDMVJmbzVOUUowMWhBc2tIRVh2bEh4NGZ4NmZ4MEZnSWZIUUdRQjJQVDRkaDJINTNYSGVLVUtJOEJ0VzRIOHdVa2JFblpCRThUajBKcGFsYnpuTDhDVy9YbjZFakFxVnlyNGxvZk1DcnJJUG13TE9lbldiT2xDMnpKNGV2bFZEaDNXd2R2T3kycjhvc3RHSWczSW9kdjJFNHVpQjN3eENyTTcxQnc2dWhDbjVFeWhzc0FlZ3hlbjZUZGlKbTdvckJyVzV2N3V1SHplb0dtL2xuL3Z3MFlFZ3EwSzZnYTJDcUF6cDdzTHpJQnRZYnArdUdQQ2ZXZ1o2TkNnYlVwN1YxWlNGaENWNUQrY2JnOTZ1MlRPTXR4RnRWcElnbFlEcFZMaElDeG93ODF4MEF3WEtnVmJldHVCeHpwZGFNS09tbnh5STVRamtUbkx2THNiQ3U0QStHdW5FenNjdGI5UElzMDNXWktNMDV3OVRuWkhtOTZjbHR2RUZWdW9OZm1CR044RXYrZ2JiV3hrZG5RQVY2RUQrVG5KczREMnl6MnpQak9SOWovTmxiQVdRZlZleDVnUWk2eVJEc25QaktPeWJmdG9tektBQkJ2TUh3MVNlV0lySlZaNHdYR2wrYkp4Q0QxN0ZxVElRamo0Rm9oOEtTdU5HT1lYMzlxeU1rT09UTW00UE0rUDFocnVrdDRDZGk0a2FVR1NyTkl0OHRJUEh0bkxzeVR6YWV5aEN1ZVBIeFpsTzFWUmpNK0Z0RTA2ekxZTzlmS0JjemNrNUxsS3lncFNJYWMyUzVTb1l0T2NTUG5jREdqVjMvV2JocW01cVEvQlpNZ05CRGM0VHc3K3RldUM2dnR5WTZMdkdHMjNGRlhodjM5eTJCYlF2QXUya1hDb01iRUtGNWJmdCtiRFphZVNPVzNiWEFrakRvVFlRM3VrT3g5dDZwSjJDcEZtOHU0WjZVOGdBRTJqUTlpQWhLeHluQWg2SlR4M0ErT25FM1BPdm8zNWR3SFdFeGFUaEl3Z1NtUURpZWFzdDhkWFNTVHlwK0FjemtkNDZaMGpXZ2l6YmowQzJ3c3dJUkhFaE9CdTNsQWR1WEdDd0FRV0RPakV5VTFXZk80czFlb2ZyYmxHNGpIcnVXQk8yWC9vSU1oMmFEZWZRK293SXdYb1FRM0xqd2czdkt1RnhybCtCRmFQcHFEY25BYXBIVk5TTXVGZ3k5WjdkdDVsSTMrTXRPTFZicjk3cFlVYTRxbXhoWVQyMkdqWDY1RW1aalhhVmcxVE8wc1dKbVE4N2c2SkdwbnI5VWFKdDVxYlk4anl0M1dyY3pTUUIzbVowQ2wyTm9UbzZoYjMwRG5TRFlxelB0Ny9MY0M0U3VvRWhMUEJTb1Y3VjExdTRkbmpYaXdGQzQxMGZhUnhVUXNRcnFoZVJoOEJveEZ1R0J5aVpzb1ovblBaQVlBVTZnVkQ5bHpIN2h2VEVKc1B1R1FjU29yc3pzaUI5SzB0eThzUnNOc1ZmaUVOQWdkLzdmVDg5cUlmcVVXVkFsaVFUalphdC8xY1ZrL1JQRFNlam42MG9LbDN3OWJSWVdlRUdwdk1JZ0d6L1Izd2NvVjhUVWlsdHZXUGZsMFZIWnVJK0U1Zk5oSEpRZUFPTXNma294VmRDTm0vVy9vTmxuU1IrcEg1SGVaUlEwZ0NuYUFTL2VDai9hT0t4bngxbDdVb3Q5NCtSRDJPSzgxckliUGFMeXlDNXFrVHBCWklMRHJYbzluNHo3d1lNUHg2UTBGV2VtYVZXNHZvY0p2cUFCWkNGam14dWFGT25ta01GT2NvK2gwNGZ2ekZnNDJkbnhYd0R1a1FZQnJqakx0Qi9xYm5XaHNIdDA3VEw0dVNKOURIY0oremFxRzJPTEJpU1Fpa2E1WFhaWldHeGxrNlFudSs0UmwxWGIrZ3Y0cTJNSE5JdS9PdFlpNDZKVFRJMTdjTUtnejZsdFA2WGtQckErR3BSeGxnNFNydjMwUVpESVB6K2lKZU5wb1FVa0xzTkkzdUprWjdSdEh4aFNUaDlHZXphaENaY0xUUXlPQlBrMng5TXltRlE9PQ==

 

What is Bathtub Refinishing?

L1M5SlkxTWVzQ0U1bzM4bVJ1YVAvMjVYQ2ZsY1JsMUNBU0djb290bXNjSllBVUQ0QTB1eGt3MmRUOXFRbzJ0SVZCUm9zcUE3a1dDeWQ2azRXMlJUc2lIOUc4eHNJelN6bHk0MVVXeGZmTFhJdDJBSnZBVlVxa0J6NmJBV2NaclE3ZS9scmMrVVdEbkxxL2V6WU5yYS85ZVlic21aSE9YZVNTd04wOXBPZWV1MWlvQ3hnQTNUZFZIUHg3dGEvbDU4LzY3eEdXZjB2THJxY3d5YmFQRENibDNEYmM4U3BBOEdBNG9EeXBnV1plSGVVVUF3cytsQjhFRzR3NWNRRTAvVGNlSjVUUjVhaThNZDlsQWxlODV3ZDFzSFE0Y3NhYStVTlU0RDhtb20wQjN2N0dKZkpUOTNSdTVHYkZITXF3R3hHT2gyOUVCa1V2Z1pOQndCR3RaU3pIekFWWUJaTEVmQ3pFS1FvOGRYTzFnWXlpbnNucTIzMzhHakorcER0ZmxkdnhnaG13N1g3QWtLQWVVZ0tlSGorWU5qL3czS01Kd3ZKV01sRHBlU1hESXZEOTdtTkc3OHllZWNzdFRSNlBZa0lGajNCTHVGTm1leHo0amRqRjkxRnZwWGF5alVYa0x4NHdFNHd6UXl2aWVoN1FFMk9FeWZxT3A2d2d2UCtGYW05N0N0djZhR3E2eXR1WXI1MTQxb2c1VUd5cnh2cnpDMkJIdGIrRlVHVEQ3THpvT3dacFVEdEtXUVNKTFFlQmxtTUUxUkU2R0N2WHN1UUJ4TWxCYTNUdGlnU25jSFpEajB5QUdBYllYTmRiRXd3UHFlNEFDTndkUWFvUmlQbHBtOEtqcVJuWmF2ZUJtN09lODlJZ3pBUTJWVE1OT2lPbmxCM050a0hUSkJETGhqMk02bjY5MjAwN1luMXc1T3RiNDM5NVhuK2ZOUzk3SmpNeFM3YUtJbWVReHBWMC9mdDQ2ZGpJL0t3WnIrZ016eWw0YnFqZnN1NTRkcGN5L0E5WExncDUyRmg4dWR4SStxVHRJMjZ4clRCemJ0YzM1WUNXMCtzT2lBRWV1Yk5WWGhQMTFkakdVQWkybWZNRndRQ2VPdGhUYlhlS1FPM003dy82WjBkOFdWdllqRmk3NFB6VHJCUjFlb0krM0RnYXZsVU1KSzIyWXNrbmcvTTJYT0hkVlJCVWxYMm5TM1dxZ1pCNThwU25lTkNEYm5TRmpMa282ekNsR0wvQ3dNT3NrUFc1MlorSGdsSUxtU1dJcUVQWnNjcGRLYlRYSlRhTGJ4Q2FhdlJwU0NsSU9qczVJSjI5QWdINmZiYWl5YkVmV0dtV3FLQm1WMWZMbFpSWVZxK1BvUDBHaEU0OFpFV1dEOFcrSHN2UWh5TTVVdnFtWWJsRkRjOURNOGliZFkyd2VERUp5aW1sK2RIMmxYbVNMaXA1NmlTMnZiNWJJVWJ4MExESWhpVVpRRzRTSUlNaWRnSktOV3VHZzFVemRHRkorVVVjd0ZSM0JMWjRkR0ZzQUh0alZ6dXR3NFZxMWxhc1pYVStUZkFXU29tUmY5RWRQR1RKNDZKUGxvUWZ5TCtwOHdCS0U2eDRRcjJLa1pXK3BKVGpDRnYrQklGaFB4b0psWU1aVnh1eEFoUUcwTy9yT1pvYksyL1RPYmRJTGVta1Y5Qnd2a0Z5VGJSUTB5eVQwVnVRTmFJNUJzQ0tHSGhRaUVibGRTQWF2WXBZaUsxYUhaMStlbk9EbzM5eXJzSTlGVXNyQ2h5RTA0clJWNFhYUWlPeTZnd3Q4RFlqSnByTTEzT1NXOVlWa1ltYXp3MDdESjYzR0gzbzgzSEVRdkh2d05sT2JhY2JnOUxPSjA0KzZkaVFPZWFTWTEwQkFNWnVSYzZocnhscnYrMWJJWVRLT2hzdHNuS2J3N0xoVHp6NktOZnpkS2tscVJYV2tlYkFsdjFnbmNWQk1vOEF2TDE1U2NyT0FObGhDZnNSdFlCMmh3NFNjNkMxMnBHUStrRzRaK0RETDBHM0dHdHJGRGlEdjl3RkE4L3IwSG5LVURER1Bld0hUU1hCenFPc3UxbEJaYmFDWFNhcE9HVzQ4OElQR2lMeW92d3VBQjd4SHQyRjBPdWRQeGg4SkhvcG80czRYSG1HVERDRFhPcGtld0VrQzM2cTBaMXg2OExEWk9mckl0RktCSjlydnRKNXNseHhxUjdkV0RvOTVHaGUyTXc2b2RWZW9yNG1ib3Btb1FJNjhuM2JOcmFHTXV3elFrSzJNZWFWSTZyRnNIenIvcWtMdzByWmVSa2NSa0JrMmNJNWRDdDhpdXRTcndrdEE4UHhZRnFyK05mK254bGphZ3RoTTgybFhwTDA2NjJYNXNYSXVQNUZpVnZUZU00QWZYWlQ0SGVHL0QvZHF4M2dFSURDekpDdEJIYmFZYjhoclhJajg9